coachingCoaching

Coaching tar utgangspunkt i at vi er friske og hele mennesker, og har kraften i oss til å skape våre egne liv. Noen ganger trenger vi litt hjelp og det er her coachen kommer inn som en nær og konfidensiell samtalepartner som finner spørsmålene til svarene du har der inne et sted. Coaching er en samtale til hjelp for å få fram det aller beste i DEG.

Coaching kan hjelpe deg til å finne ut hva du virkelig  har lyst å gjøre her i livet, eller hva som skal til for å lykkes med det.  Coaching er fremtidsrettet og løsningsorientert.  En blir bedre i stand til å lede seg selv og andre.

 

Hvorfor Coaching?

Coaching kan være et virkningsfullt verktøy for mange mennesker som for eksempel:

    - Ønsker å nå de mål de har satt seg
    - De ønsker en forandring i livet sitt
    - De ønsker å løse et problem som holder dem tilbake
    - Ønsker å bli bedre ledere for sine ansatte med en 
      ”coachende lederstil”
    - Ønsker å ta nye ”veivalg” i livet, forankret i sine verdier

Uavhengig av stilling, tittel eller rolle handler det om å ta lederskap i eget liv.

Se også på hjemmesidene: www.siriouscoaching.no