Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende virksomhet som utøves av fagpersoner med offentlig godkjenning/autorisasjon. Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

Fysioterapeuter har spesialkompetanse på muskel- og skjelettapparatet og er sentrale i forebygging og behandling av belastningslidelser.

Våre fysioterapeuter og manuellterapeuter har avtale med NAV / Helfo.